Arxiu de la categoria: Metodologia

Avís als futurs navegants

Imatge

En aquesta entrada farem cinc cèntims d’alguns dels temes destacats a tenir en compte a l’hora de dur a terme l’assignatura de Competències TIC.

Es tracta d’una assignatura exigent que, com a tal, dona els seus fruits i omple de satisfacció si els resultats acompanyen.

Primerament subratllar que la demanda de treballar en equip és del tot comprometedora en tot moment alhora que beneficiosa sense cap mena de dubte. La primera perquè imposa trobar espais de temps amb la resta de membres de l’equip. Si bé aquest temps es majoritàriament asíncron, és també cert que a l’hora de prendre decisions ràpides i determinants s’han de trobar vies de comunicació síncrones.

La segona perquè el fet de consensuar i compartir objectius condueix a un enriquiment personal del tot productiu que enforteix les competències individuals social i professionalment parlant. Tot plegat afavoreix a un desenvolupament metodològic imprescindible per assolir un nivell competencial òptim.

És en ambdós terrenys on la web 2.0 juga un paper prominent i fa del treball col.laboratiu una eina en si mateixa per assolir objectius. No podem doncs menystenir el capítol d’@ctitud digit@l ja que ens endinsa en els paràmetres bàsics per un treball harmònic i de qualitat amb la resta de membres.

Pel que fa a altres competències com els marcadors socials, val a dir que resulten del tot pràctiques a l’hora de compartir recursos i fonts. Amb l’organitzador Zotero, per exemple, podràs emmagatzemar i compartir webs, llibres digitals, revistes, publicacions…etc. de manera senzilla i àgil, tot adquirint competències essencials per abordar projectes acadèmics i professionals.

Amb tot, es tracta d’una assignatura necessària, al nostre entendre, per encarar amb garanties d’èxit treballs i projectes que demanen competències informacionals i de web 2.0.

Esperem doncs haver-te ajudat a orientar-te en el què suposa fer Competències TIC.

Anuncis

Presentació del projecte

                                              foto mans

Es tracta d’un projecte ambiciós i exigent, condicionat pel permanent contrast de dades històriques, les quals fan entendre millor els esdeveniments que marcarien el destí de la poesia trobadoresca.

El nostre objectiu principal era donar a conèixer la producció literària trobadoresca, fent de la Batalla de Muret l’esdeveniment que marcaria un abans i un desprès en aquella i en el destí dels comtats de Barcelona i en la Corona d’Aragó un parell de dècades més tard. Aquest punt ens condueix a treballar en textos purament geogràfics i polítics o aspectes més lingüístics com les diferents varietats provinents de l’occità a l’hora de compondre poesia.

Destacar els autors més influents de la literatura trobadoresca ens ha semblat del tot prominent així com el paper de la dona i dels cortesans.

Tot això havia d’ésser nítid i que no generes cap confusió a l’hora d’interpretat la informació que volíem fer arribar al nostres lectors, ja que el propòsit que volíem fer arribar semblava una mica complex.

metas-1-1


Presentació del procés


Inicialment el projecte  el qual havíem escollit  vam  dividir-lo en quatre  parts, desenvolupant cada membre del grup la seva part i al quedar només tres membres al grup vàrem decidir  acabar entre tots la quarta part. Ens vam documentar de diferents maneres i tota la informació que vàrem anar trobant a diferents  llibres, pagines web, etc, l’enviàvem primerament als membres del grup per així entre tots extreure la mateixa opinió. Miraven entre tots que la informació  que volíem fer arribar fossi  la més clara  i correcta possible ja que l’objectiu final era que els ciments d’aquest projecte fossin els adequats.

Aquest grup no tenia un coordinador fix, quan aquest va passar a esser de tres membres qui va agafar  una mica aquest paper va ser l’Esteve i gràcies a ell vàrem tirant endavant ja que ens va saber guiar molt a la Laura i a mi la Carlota i d’aquesta manera vam anar endavant.


Ens queda una mica de camí per endavant abans d’acabar aquest propòsit i ens queda encara la Defensa del Projecte (activitat en grup) i la Valoració del Projecte (activitat individual).

 

Les noves tecnologies (Fase 3)

Imatge

I continuem avançant…..dins de aquests projecte potser més d’un no sabíem res del que hem après aquests últims mesos. Ara ja sabem fer wikis, blogs etc. Cada vegada tot aquest món de la informàtica, internet etc avança més ràpidamnet. De vegades no li donem importància a tot el que envolta la tecnologia digital i que cada vegada si no et vas reciclant e informant-te de tots aquests temes més ràpidament evoluciona.

Comunicació en xarxa

skype-logo-580-75

Teníem pendent una connexió síncrona i hem pogut desenvolupar-la. És difícil trobar un moment que ens vagi bé a tots els components del grup, però és molt enriquidor poder parlar “cara a cara” amb els companys amb qui estàs realitzant el treball. I tot i que la xarxa, avui en dia ens permet estar connectats diàriament, aquest tipus de reunió permeten plantejar els dubtes i les possibles respostes d’una altra mena de manera, creant un vincle més fort entre nosaltres. No obstant el model 2.0 és molt fructífer. Al principi anàvem una mica perduts i teníem poca comunicació, no obstant considerem que aquest obstacle s’ha superat satisfactòriament. Després de l’acord de connexió diària per part de tots els integrants del grup i l’exposició de les noves aportacions, l’enviament d’arxius i la seguretat de la supervisió dels mateixos per tots nosaltres, han facilitat la feina i han permès agafar un ritme àgil i constant.

Queden pendents pròximes sessions de comunicació síncrona per tal de finalitzar el projecte favorablement.

També s’ha de destacar la prescripció en xarxa És una forma molt efectiva. Guardant els missatges segons els temes que tracten s’aconsegueix no perdre tant de temps alhora de treballar un apartat o un altre del projecte.

ZOTERO: Un món virtual per compartir

Amb la creació del grup al programa Zotero, anomenat “UOC-CTICLLACAT-2012-MURET”, podem compartir recursos i material informatiu que cada membre del grup hagi seleccionat d’Internet. Així, cadascú comparteix, dins del grup, les cerques que li semblen més apropiades i interessants per tal de desenvolupar la nostra tasca dins d’aquest mateix blog. El grup també ens permet una comunicació constant, tot i que asíncrona, amb la que podem seleccionar tot el material que ens pot ser útil, del que no. Això ens permet aconseguir fer un treball des d’un punt de vista més plural, més ampli, i amb més capacitat d’informació.

Laura Herrero

Planificació (II)

En aquesta segona part de la planificació explicarem la coherència i la justificació de la mateixa. Una justificació que estarà marcada per les pautes per a la distribució del treball i de les responsabilitats, rols o papers.

Com hem comentat a la primera part d’aquesta secció, les tasques relacionades amb el contingut es van decidir ràpidament. Conviden a fer un estudi de cadascú dels capítols establerts. Els recordem:

 • La Literatura trobadoresca lligada a l’espai polític i geogràfic

 • Contextualització històrica

 • Literatura trobadoresca abans de la Batalla de Muret

 • Literatura trobadoresca després de la Batalla de Muret

Cadascuna d’aquestes tasques podrà ser seguida per tots els membres i, si cal, aportar informació i participar d’ella activament.

Quant a les activitats de gestió del procés, cal tenir en compte que es tracte d’un entorn virtual asíncron i que la millor manera d’estar immers en el conjunt del treball és disposar en tot moment d’una visió global de les activitats. Els terminis ens serviran de referència per programar objectivament la inversió de temps que dediquem a cada activitat.

En aquesta línia, l’acció de compartir els documents que, per exemple, volem incloure al bloc, és una manera d’informar-nos els uns als altres sobre quin és l’estat del projecte.

Si bé els objectius bàsics i les tasques ja han estat remarcades, els materials, per la seva banda, seran bàsicament els suggerits, aquests són:

 • la realització d’un bloc i espai de desenvolupament de les tasques

 • la web d’emmagatzematge bibliogràfic Zotero

 • els emails interns de la plataforma de la UOC així com els espais habilitats per temes dins grups de treball

 • la wiki suggerida que hem de treballar i espai de desenvolupament del projecte

 • MS Word o Writer, Google Calendar, Yahoo! Calendar, MS Outlook, MS Project, MS Excel, CALC, Apple iCal, GanttProject, Gantter.

 • la biblioteques de la UOC i públiques

Quant al paper o responsabilitats de cada membre, fins aquest moment, hem decidit que cada membre encarregat d’una determinada tasca serà el creador de la mateixa. De manera, però, de fer-nos partícips a tots, aquell haurà de compartir la seva visió de manera que puguem ampliar la seva aportació inicial i així enriquir el document final.

Cal destacar la feina, en el nostre cas concret, de la Neus, que ha exercit fins ara de coordinador del grup.

Pel que fa a la temporalització, la Neus ha elaborat una taula en Word on es detalla tot el procediment de manera exhaustiva i ordenada. Aquesta taula, que coincideix amb la suggerida pel consultor, serà la nostra eina principal a l’hora d’obrir camí i estar al dia amb la programació que ens ha d’empènyer fins al final del treball.

Aquesta taula està dividida en 6 grans blocs, que són:

 • Activitats fonamentals del projecte. Totes les tasques vinculades a les pacs 2,3 i 4 que durem a terme en el projecte.

 • Data d’iniciació.

 • Data d’acabament. A nivell intern de grup, el compromís per complir en les entregues és màxim encara que es fa palesa la flexibilitat que requereix el projecte ja que poden haver imprevistos.

 • Persona responsable. Com hem comentat, cada membre assumeix algunes de les tasques i intentarà complir amb les dates d’entrega establerts.

 • Eines. Les comentades anteriorment.

 • Observacions. Aquí la Neus ha especificat en què es basa cada activitat

Planificació (I)

En aquesta secció volem donar coneixement de quines han estat i són les bases quant a la planificació del projecte que duem a terme, ja assenyalat en la secció About.

L’objectiu del nostre projecte és estudiar els aspectes més determinants que assenyalen la literatura trobadoresca com un cas de literatura europea no específicament associada a una llengua sinó a un territori.

El projecte es divideix en diferents fases d’estudi i investigació marcades per la cronologia dels esdeveniments històrics. Seguint el fil de la història entendrem quina va ser l’evolució de la producció literària que ens ocupa.

 • La Literatura trobadoresca lligada a l’espai polític i geogràficAquest treball el durà a terme la Neus. Es tracta d’un estudi el qual ens oferirà informació sobre els aspectes més polítics, lligats entre d’altres al regnat d’Alfons I El Trobador i la voluntat d’expansió de la confederació catalanoaragonesa cap al nord, geografia occitana.

 • Contextualització històricaEn línia amb la fase o estudi previ, la Laura s’encarregarà d’aportar les dades històriques que ens serveixen per contextualitzar el moment en què ens trobem i podem així entendre millor el perquè de l’existència d’una cultura compartida de ple a l’altra banda del Pirineus.

 • Literatura trobadoresca abans de la Batalla de MuretAquest treball el duré a terme jo mateix, l’Esteve. Es tracta de l’anàlisi merament productiva de la literatura trobadoresca fins el moment clau que representà la batalla.

 • Literatura trobadoresca després de la Batalla de Muret. La Carlota ens parlarà de quant i com de diferent és la producció literària trobadoresca a partir del moment en què queden millor definits els territoris geopolítics occitans i catalans.

Els recursos que utilitzarem seran principalment els habituals dels què disposem a internet: cercadors tipus google, webs especialitzats (sàpiens, Enciclopèdia Catalana, blocs d’història i de literatura, RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)…etc.

Per altra banda les eines poden ser les suggerides per part del tutor de l’assignatura: Zotero resulta una eina del tot pràctica per compartir bibliografia de comú interès pels membres del grup. En aquesta mateix línia, la Wiki de la UOC ens ajuda a engrandir la visió i forma de treball ja que podem veure també com evolucionar l’estudi que duen a terme els companys d’altres grups.

A més a més, la mateixa plataforma de correu intern de la UOC o la correspondència a través de l’àrea de grups de treball pot servir com a punt de trobada on posar elements nous i plantejar noves estratègies.

L’assignació de les tasques estan del tot definides com hem vist anteriorment. Per tant, cada membre és del tot responsable i el seu criteri absolutament decisiu per  desenvolupar les seves investigacions com millor cregui convenient. Una vegada viem el recull de les diferents àrees veurem de quina manera les podem harmonitzar perquè s’interpreti tot de manera homogènia.