Arxiu de la categoria: Autoavaluació grup

Presentació del projecte

                                              foto mans

Es tracta d’un projecte ambiciós i exigent, condicionat pel permanent contrast de dades històriques, les quals fan entendre millor els esdeveniments que marcarien el destí de la poesia trobadoresca.

El nostre objectiu principal era donar a conèixer la producció literària trobadoresca, fent de la Batalla de Muret l’esdeveniment que marcaria un abans i un desprès en aquella i en el destí dels comtats de Barcelona i en la Corona d’Aragó un parell de dècades més tard. Aquest punt ens condueix a treballar en textos purament geogràfics i polítics o aspectes més lingüístics com les diferents varietats provinents de l’occità a l’hora de compondre poesia.

Destacar els autors més influents de la literatura trobadoresca ens ha semblat del tot prominent així com el paper de la dona i dels cortesans.

Tot això havia d’ésser nítid i que no generes cap confusió a l’hora d’interpretat la informació que volíem fer arribar al nostres lectors, ja que el propòsit que volíem fer arribar semblava una mica complex.

metas-1-1


Presentació del procés


Inicialment el projecte  el qual havíem escollit  vam  dividir-lo en quatre  parts, desenvolupant cada membre del grup la seva part i al quedar només tres membres al grup vàrem decidir  acabar entre tots la quarta part. Ens vam documentar de diferents maneres i tota la informació que vàrem anar trobant a diferents  llibres, pagines web, etc, l’enviàvem primerament als membres del grup per així entre tots extreure la mateixa opinió. Miraven entre tots que la informació  que volíem fer arribar fossi  la més clara  i correcta possible ja que l’objectiu final era que els ciments d’aquest projecte fossin els adequats.

Aquest grup no tenia un coordinador fix, quan aquest va passar a esser de tres membres qui va agafar  una mica aquest paper va ser l’Esteve i gràcies a ell vàrem tirant endavant ja que ens va saber guiar molt a la Laura i a mi la Carlota i d’aquesta manera vam anar endavant.


Ens queda una mica de camí per endavant abans d’acabar aquest propòsit i ens queda encara la Defensa del Projecte (activitat en grup) i la Valoració del Projecte (activitat individual).

 

Anuncis

Les noves tecnologies (Fase 3)

Imatge

I continuem avançant…..dins de aquests projecte potser més d’un no sabíem res del que hem après aquests últims mesos. Ara ja sabem fer wikis, blogs etc. Cada vegada tot aquest món de la informàtica, internet etc avança més ràpidamnet. De vegades no li donem importància a tot el que envolta la tecnologia digital i que cada vegada si no et vas reciclant e informant-te de tots aquests temes més ràpidament evoluciona.

Propostes de millora ( fase 3)

Imatge

Ara que ja tenim la PAC 3 casi acabada podría dir i que seguint les mateixes pautes que fins ara havien anat citan a les anteriors PACS estem aconseguin arribar al final del camí. Treball que varem començar quatre i l’hem d’acabar els tres a pesar de les dificultats que ens hem anat trobant. La base fonamental l’ajuda que ens hem donat, la constancia i moltes vegades la paciencia que hem tingut per acabar aquest projecte.

Comunicació en xarxa

skype-logo-580-75

Teníem pendent una connexió síncrona i hem pogut desenvolupar-la. És difícil trobar un moment que ens vagi bé a tots els components del grup, però és molt enriquidor poder parlar “cara a cara” amb els companys amb qui estàs realitzant el treball. I tot i que la xarxa, avui en dia ens permet estar connectats diàriament, aquest tipus de reunió permeten plantejar els dubtes i les possibles respostes d’una altra mena de manera, creant un vincle més fort entre nosaltres. No obstant el model 2.0 és molt fructífer. Al principi anàvem una mica perduts i teníem poca comunicació, no obstant considerem que aquest obstacle s’ha superat satisfactòriament. Després de l’acord de connexió diària per part de tots els integrants del grup i l’exposició de les noves aportacions, l’enviament d’arxius i la seguretat de la supervisió dels mateixos per tots nosaltres, han facilitat la feina i han permès agafar un ritme àgil i constant.

Queden pendents pròximes sessions de comunicació síncrona per tal de finalitzar el projecte favorablement.

També s’ha de destacar la prescripció en xarxa És una forma molt efectiva. Guardant els missatges segons els temes que tracten s’aconsegueix no perdre tant de temps alhora de treballar un apartat o un altre del projecte.

Planificació i gestió del projecte

Planificació_v5_Muret

El grup hem decidit no interferir massa en la planificació inicial, com a mínim en la mesura del possible. Ara bé, el fet de trobar-nos amb un membre menys de manera sobtada i sense massa temps de reacció ens ha obligat a revisar les tasques i repartir aquesta càrrega de feina entre els altres membres.

Per altra banda, subratllar que pràcticament sempre hem anat una mica endarrerits. Tot i així hem pogut seguir el fil dels aspectes més destacats que se’ns han suggerit així com internament cobert els mínims comunicatius per a que tot flueixi de manera coherent.

Actitud digital cívica (fase 3)

Imatge

Un dels elements a tenir en compte quan treballem amb l’ordinador és la seguretat. En aquest sentit, un programa antivirus ens garanteix la protecció necessària davant amenaces víriques constants.
Per altra banda, hàbits rutinaris i raonables ens poden ajudar vers una millor actitud digital cívica. A saber, l’ús de programes informàtics legals i l’actualització d’aquests amb els últims elements de seguretat ens pot facilitar de manera prominent la navegació de forma segura.

Cal destacar en aquest mateix context, que realitzar còpies de seguretat, com a mínim de tota la documentació importat, és essencial. D’aquesta manera podrem sempre disposar d’aquesta quan més la necessitem.
Si parlem de la gestió de la informació, cal recordar que trobem avui dia especialistes en desxifrar claus personals, i que això és en part a una mala elecció dels usuaris. Tot una sèrie de consells podem tenir en compte si ho volem evitar.
Hi ha també un aspecte a ressaltar, es tracta dels drets d’autor. Els continguts que trobem a la xarxa responen a criteris de compartició diferents. Així, trobem els continguts subjectes a drets de propietat intel.lectual i a drets d’autor, regulats per l’Organització Mundial de la Propietat Intel.lectual (OMPI); els continguts de domini públic; els continguts de fair use, possibles d’utilitzar només en determinats casos; els anomenats amb llicència copyleft, què, sent de lliure circulació, condiciona l’usuari a que el nou contingut generat amb aquesta informació prèvia mantingui el mateix tipus de llicència.

En qualsevol cas, l’ús de citacions quan utilitzem recursos bibliogràfics aliens és del tot recomanable. D’aquesta manera, la propietat intel.lectual quedarà del tot respectada i si bé la nostra obra no és del tot interessant, no ens podran acusar de plagi.

Planificació i gestió del projecte (fase 3)

De manera semblant a la fase anterior, treballem de manera que cadascú dels membres s’encarregui d’una determinada sèrie de tasques.

Aquestes tasques i continguts, ja siguin del bloc o del wiki, han d’estat coherentment relacionats doncs és el reflex d’una evolució de treball com a grup.

Si bé és del tot cert que ens resulta complex dur a terme les tasques dins el període recomanat pel tutor, donem l’empenta necessària perquè vagi agafant forma, i és així com cadascú dels membres condueix les seves tasques.

All llarg d’aquesta fase 3, cobrirem les entrades del bloc que manifesten on és el grup i quines són les sensacions en vers els objectius, treballem en l’evolució del wiki (l’estructura de la qual ja està plantejada), enllestirem els aspectes més tècnics del bloc, i comencem a hores d’ara  a elaborar l’esborrany que ens servirà per dibuixar la presentació final del projecte.

Esperem la pròxima setmana (cap al divendres dia 14 de desembre) poder tenir l’esborrany i les entrades del bloc finalitzades encara que hagi estat llavors amb retard.