Arxiu de l'autor: lauraherrero

Quant a lauraherrero

totesmentida

Comiat

                           tancat

Desprès dels darrers mesos treballant en l’assignatura Competències TIC en llengua i literatura Catalanes, arribat  aquest punt tan sols queda fer una reflexió i prendre  consciència de què ha significat l’assignatura, com la podem i l’hem de valorar. El que més destacariem és tot el que hem après amb l’ajuda del fòrum, del consultor i sobretot dels  companys. Regraciar al  nostre company Esteve que gràcies amb ell i a l’ajuda que ens ha lliurat podem dir que al final hem estat capaços d’assolir-ho .Ens hem ajudat i ens hem acompanyat al llarg d’un projecte que ha estat molt satisfactori i agradable. Estem contents dels resultats. Pel que fa a l’assignatura és molt interessant i, a mida que vas fent coses noves, molt motivadora. Dóna moltes satisfaccions.  Volem ressaltar  que no ens ha sigut fàcil hi ha entrebancs que de vegades semblen impossibles i ens han sorgit   sobretot quan ens varem quedar els tres sols al grup, però amb fermesa i fortitud no ens hem tirat mai enrere.Les eines que et proporciona són bàsiques per cursar qualsevol assignatura, aprendre a moure’t per la xarxa, a recopilar informació, guardar-la, seleccionar-la i gestionar-la és bàsic per treure el màxim profit de tots els recursos que tenim, i tots els projectes que vindran.Tot el que hem après ho podem emprar tant nivell personal com professionalment ara i en el futur. Les valoracions  i diferents propostes de millora que ens han fet els diferents companys de l’assignatura ens serveixen  per rectificar a l’hora de la construcció de diferents projectes per a la prosperitat i si hem de fer ús  d’aquests treballs  durant  la nostra trajectòria. Ens agradaria no haver d’acomiadar-nos  ja que ha estat una etapa molt engrescadora treballant plegats i qui sap si mai ens tornem a trobar en altres assignatures .

 

Fins sempre ….

Grup Muret

Anuncis

Comunicació en xarxa

skype-logo-580-75

Teníem pendent una connexió síncrona i hem pogut desenvolupar-la. És difícil trobar un moment que ens vagi bé a tots els components del grup, però és molt enriquidor poder parlar “cara a cara” amb els companys amb qui estàs realitzant el treball. I tot i que la xarxa, avui en dia ens permet estar connectats diàriament, aquest tipus de reunió permeten plantejar els dubtes i les possibles respostes d’una altra mena de manera, creant un vincle més fort entre nosaltres. No obstant el model 2.0 és molt fructífer. Al principi anàvem una mica perduts i teníem poca comunicació, no obstant considerem que aquest obstacle s’ha superat satisfactòriament. Després de l’acord de connexió diària per part de tots els integrants del grup i l’exposició de les noves aportacions, l’enviament d’arxius i la seguretat de la supervisió dels mateixos per tots nosaltres, han facilitat la feina i han permès agafar un ritme àgil i constant.

Queden pendents pròximes sessions de comunicació síncrona per tal de finalitzar el projecte favorablement.

També s’ha de destacar la prescripció en xarxa És una forma molt efectiva. Guardant els missatges segons els temes que tracten s’aconsegueix no perdre tant de temps alhora de treballar un apartat o un altre del projecte.

Treball en equip

Treball_cooperatiuDesprés d’un inici engrescador i d’una etapa de confusió. Podem dir que el treball en equip s’ha vist satisfactòriament millorat. L’agilitat en la comunicació i la participació activa i constant de tots els components del grup, ha facilitat que el treball anés desenvolupant-se de forma positiva. És interessant aprendre de les idees dels demés, avaluar-les i que les pròpies també ho siguin. Així, tots junts hem pogut anar realitzant un treball que seria ben diferent del individual de cadascú. Tots aportem coses i tots reflexionem sobre temes que, segurament, no se’ns haurien ocorregut mai. I és d’aquesta manera que l’aprenentage que s’obté és més ric i més engrescador.

També és molt important compartir els dubtes i els problemes, complir amb els terminis i saber que els altres components estan pendents de tu. Per ajudar-te, per consultar-te, per animar-te, per felicitar-te, per corregir-te. És la millor manera de treballar i d’anar endavant. Esperem que a partir d’ara, el projecte que ens uneix segueixi amb aquesta bona dinàmica, i aconseguim, finalment, el nostre propòsit: Aprendre, conèixer, saber i compartir.

Comunicació a la xarxa

La UOC és una alternativa excel.lent perquè les persones puguin cursar uns estudis a distància. De forma no presencial, els alumnes de les diferents assignatures s’organitzen segons les seves pròpies circumstàncies per tal de poder seguir el curs. Això vol dir que ens trobem davant de grups de persones molt diferents pel que fa a l’edat, la professió, la disponibilitat horària i la capacitat de temps per dedicar-hi. Així, doncs, és fonamental entendre, conèixer i saber utilitzar les noves eines informàtiques, els recursos que ens proporcionen i la manera de comunicar-nos entre nosaltres.

La xarxa ens permet mantenir una comunicació constant i absoluta, ens podem enviar els arxius, rectificar-los, modificar-los, corregir-los i comentar-los abans de ser exposats al blog del grup. Per tal que tota aquesta disponibilitat sigui afectiva, la comunicació és bàsica. Important. Molt important.

I d’entre les grans oportunitats que ens ofereix aquesta xarxa i aquesta comunicació virtual entre persones que han de compartir tasques i projectes, la que el nostre grup més utilitza és la denominada asíncrona. Malauradament, encara no hem trobat el moment en què haguem pogut mantenir una comunicació síncrona. Per tant, hem d’aprofitar i explotar la comunicació a través dels correus electrònics. és per aquest motiu que és d’una importància cabdal connectar-se diàriament, llegir tots els missatges i contestar-los. Agraïr les feines dels demés i donar ànims i suport als qui mostren més dificultats en enllestir-les. S’ha de fer notar als companys que torts estem treballant per tirar endavant el mateix projecte. Que ens podem repartir tasques i confiar en que cadascú realitzarà la seva o demanarà ajuda quan ho necessiti.

Així, doncs, és mitjançant la comunicació a la xarxa que es mobilitza tot. Una idea, un dubte, una manera de fer,…tot es desenvoluparà a través d’un missatge electrònic, que tots els companys del grup hauran de rebre i podran contestar donant la seva opinió. Llavors, és gràcies a aquesta comunicació i al domini de la seva utilització quan tot el demés agafa sentit. Sense la possibilitat de la vida virtual, res del que estem fent existiria.


Laura Herrero

 

ZOTERO: Un món virtual per compartir

Amb la creació del grup al programa Zotero, anomenat “UOC-CTICLLACAT-2012-MURET”, podem compartir recursos i material informatiu que cada membre del grup hagi seleccionat d’Internet. Així, cadascú comparteix, dins del grup, les cerques que li semblen més apropiades i interessants per tal de desenvolupar la nostra tasca dins d’aquest mateix blog. El grup també ens permet una comunicació constant, tot i que asíncrona, amb la que podem seleccionar tot el material que ens pot ser útil, del que no. Això ens permet aconseguir fer un treball des d’un punt de vista més plural, més ampli, i amb més capacitat d’informació.

Laura Herrero

Treball en equip

El grup s’ha esforçat per estar diàriament en contacte. Sobretot amb els missatges electrònics, tot i que alguns components podien mantenir reunions síncrones a través de l’Skype i després informaven i consultaven sobre les decisions a prendre. La majoria de decisions, de missatges i de propostes han estat de forma asíncrona. S’han complert, majoritàriament, els acords pactats a l’inici i a la planificació . Amb respecte, motivació I ganes de treballar, el grup va tirant endavant aquest projecte.

Laura Herrero