Arxius mensuals: gener de 2013

Comiat

                           tancat

Desprès dels darrers mesos treballant en l’assignatura Competències TIC en llengua i literatura Catalanes, arribat  aquest punt tan sols queda fer una reflexió i prendre  consciència de què ha significat l’assignatura, com la podem i l’hem de valorar. El que més destacariem és tot el que hem après amb l’ajuda del fòrum, del consultor i sobretot dels  companys. Regraciar al  nostre company Esteve que gràcies amb ell i a l’ajuda que ens ha lliurat podem dir que al final hem estat capaços d’assolir-ho .Ens hem ajudat i ens hem acompanyat al llarg d’un projecte que ha estat molt satisfactori i agradable. Estem contents dels resultats. Pel que fa a l’assignatura és molt interessant i, a mida que vas fent coses noves, molt motivadora. Dóna moltes satisfaccions.  Volem ressaltar  que no ens ha sigut fàcil hi ha entrebancs que de vegades semblen impossibles i ens han sorgit   sobretot quan ens varem quedar els tres sols al grup, però amb fermesa i fortitud no ens hem tirat mai enrere.Les eines que et proporciona són bàsiques per cursar qualsevol assignatura, aprendre a moure’t per la xarxa, a recopilar informació, guardar-la, seleccionar-la i gestionar-la és bàsic per treure el màxim profit de tots els recursos que tenim, i tots els projectes que vindran.Tot el que hem après ho podem emprar tant nivell personal com professionalment ara i en el futur. Les valoracions  i diferents propostes de millora que ens han fet els diferents companys de l’assignatura ens serveixen  per rectificar a l’hora de la construcció de diferents projectes per a la prosperitat i si hem de fer ús  d’aquests treballs  durant  la nostra trajectòria. Ens agradaria no haver d’acomiadar-nos  ja que ha estat una etapa molt engrescadora treballant plegats i qui sap si mai ens tornem a trobar en altres assignatures .

 

Fins sempre ….

Grup Muret

Anuncis

Avís als futurs navegants

Imatge

En aquesta entrada farem cinc cèntims d’alguns dels temes destacats a tenir en compte a l’hora de dur a terme l’assignatura de Competències TIC.

Es tracta d’una assignatura exigent que, com a tal, dona els seus fruits i omple de satisfacció si els resultats acompanyen.

Primerament subratllar que la demanda de treballar en equip és del tot comprometedora en tot moment alhora que beneficiosa sense cap mena de dubte. La primera perquè imposa trobar espais de temps amb la resta de membres de l’equip. Si bé aquest temps es majoritàriament asíncron, és també cert que a l’hora de prendre decisions ràpides i determinants s’han de trobar vies de comunicació síncrones.

La segona perquè el fet de consensuar i compartir objectius condueix a un enriquiment personal del tot productiu que enforteix les competències individuals social i professionalment parlant. Tot plegat afavoreix a un desenvolupament metodològic imprescindible per assolir un nivell competencial òptim.

És en ambdós terrenys on la web 2.0 juga un paper prominent i fa del treball col.laboratiu una eina en si mateixa per assolir objectius. No podem doncs menystenir el capítol d’@ctitud digit@l ja que ens endinsa en els paràmetres bàsics per un treball harmònic i de qualitat amb la resta de membres.

Pel que fa a altres competències com els marcadors socials, val a dir que resulten del tot pràctiques a l’hora de compartir recursos i fonts. Amb l’organitzador Zotero, per exemple, podràs emmagatzemar i compartir webs, llibres digitals, revistes, publicacions…etc. de manera senzilla i àgil, tot adquirint competències essencials per abordar projectes acadèmics i professionals.

Amb tot, es tracta d’una assignatura necessària, al nostre entendre, per encarar amb garanties d’èxit treballs i projectes que demanen competències informacionals i de web 2.0.

Esperem doncs haver-te ajudat a orientar-te en el què suposa fer Competències TIC.

Presentació del projecte

                                              foto mans

Es tracta d’un projecte ambiciós i exigent, condicionat pel permanent contrast de dades històriques, les quals fan entendre millor els esdeveniments que marcarien el destí de la poesia trobadoresca.

El nostre objectiu principal era donar a conèixer la producció literària trobadoresca, fent de la Batalla de Muret l’esdeveniment que marcaria un abans i un desprès en aquella i en el destí dels comtats de Barcelona i en la Corona d’Aragó un parell de dècades més tard. Aquest punt ens condueix a treballar en textos purament geogràfics i polítics o aspectes més lingüístics com les diferents varietats provinents de l’occità a l’hora de compondre poesia.

Destacar els autors més influents de la literatura trobadoresca ens ha semblat del tot prominent així com el paper de la dona i dels cortesans.

Tot això havia d’ésser nítid i que no generes cap confusió a l’hora d’interpretat la informació que volíem fer arribar al nostres lectors, ja que el propòsit que volíem fer arribar semblava una mica complex.

metas-1-1


Presentació del procés


Inicialment el projecte  el qual havíem escollit  vam  dividir-lo en quatre  parts, desenvolupant cada membre del grup la seva part i al quedar només tres membres al grup vàrem decidir  acabar entre tots la quarta part. Ens vam documentar de diferents maneres i tota la informació que vàrem anar trobant a diferents  llibres, pagines web, etc, l’enviàvem primerament als membres del grup per així entre tots extreure la mateixa opinió. Miraven entre tots que la informació  que volíem fer arribar fossi  la més clara  i correcta possible ja que l’objectiu final era que els ciments d’aquest projecte fossin els adequats.

Aquest grup no tenia un coordinador fix, quan aquest va passar a esser de tres membres qui va agafar  una mica aquest paper va ser l’Esteve i gràcies a ell vàrem tirant endavant ja que ens va saber guiar molt a la Laura i a mi la Carlota i d’aquesta manera vam anar endavant.


Ens queda una mica de camí per endavant abans d’acabar aquest propòsit i ens queda encara la Defensa del Projecte (activitat en grup) i la Valoració del Projecte (activitat individual).